Phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giáp đường B6 kéo dài, thành phố Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT)
Số ký hiệu văn bản 728/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2017
Ngày hiệu lực 08/03/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giáp đường B6 kéo dài, thành phố Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 728 QĐ.pdf