Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
Số ký hiệu văn bản 5395/UBND-NC
Ngày ban hành 03/11/2016
Ngày hiệu lực 03/11/2016
Trích yếu nội dung Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 5395CV.pdf