Công văn số 945-CV/UBKTTU, ngày 13/9/2019 V/v tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra, giám sát
Số ký hiệu văn bản 945-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 13/09/2019
Ngày hiệu lực 13/09/2019
Trích yếu nội dung Công văn số 945-CV/UBKTTU, ngày 13/9/2019 V/v tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra, giám sát
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Văn Hải, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉ
Tài liệu đính kèm Công văn 945 PDF.pdf