Công văn số 958-CV/UBKTTU, ngày 30/9/2019 của UBKT Tỉnh ủy V/v báp cáo kết quả 02 năm thực hiện Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm
Số ký hiệu văn bản 958-CV/UBKTTU, ngày 30/9/2019
Ngày ban hành 30/09/2019
Ngày hiệu lực 30/09/2019
Trích yếu nội dung Công văn số 958-CV/UBKTTU, ngày 30/9/2019 của UBKT Tỉnh ủy V/v báp cáo kết quả 02 năm thực hiện Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Văn hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm TT UBKT TỈ
Tài liệu đính kèm Tài liệu BC QĐ 102.rar