Về việc triệu tập học viên lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số 301-CV/UBKTTU ngày 03/11/2021
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc triệu tập học viên lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc
Tài liệu đính kèm Tài liệu tập huấn 2021.rar