Về việc báo cáo và phân bổ các chỉ tiêu Đề án 16-ĐA/TU
Số ký hiệu văn bản Số 285-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo và phân bổ các chỉ tiêu Đề án 16-ĐA/TU
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Trần Văn Tỏ
Tài liệu đính kèm CV 285.rar