Về việc mời dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 272-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày hiệu lực 11/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc mời dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc
Tài liệu đính kèm TÀI LIỆU SƠ KẾT 9 THÁNG.rar