Quy định về việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ kiểm tra Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 293-QĐ/TU ngày 28/9/2021
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 28/09/2021
Trích yếu nội dung Quy định về việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ kiểm tra Đảng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 293 QDTU.signed.pdf