Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI
Số ký hiệu văn bản Số 12-KH/UBKTTU
Ngày ban hành 12/08/2021
Ngày hiệu lực 12/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc
Tài liệu đính kèm KH 12 UBKTTU.signed.pdf