Chương trình hành động ngành Kiểm tra đảng thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 06-Ctr/UBKTTW
Ngày ban hành 23/06/2021
Ngày hiệu lực 23/06/2021
Trích yếu nội dung Chương trình hành động ngành Kiểm tra đảng thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Trần Văn Rón
Tài liệu đính kèm CTr 06 UBKTTW.PDF