Quy định về công tác thi đua khen thưởng đối với ủy ban kiểm tra các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tập thể thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản Quy định số 01-QĐ/UBKTTU ngày 15/3/2021
Ngày ban hành 15/03/2021
Ngày hiệu lực 15/03/2021
Trích yếu nội dung Quy định về công tác thi đua khen thưởng đối với ủy ban kiểm tra các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tập thể thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc
Tài liệu đính kèm 01. Quy dinh TDKT noi bo UBKT Tinh uy.doc
1. Bang cham diem thi dua Khoi Huyen, bieu 1.doc
2. Bang diem cac DU - bieu 2.Doc
3. Bang cham diem thi dua Cac phong NV 1;2;3 - bieu 3.doc
4. Bang cham diem thi dua Phong NV 4, bieu 4.doc
5. Bang cham diem thi dua Van Phong, bieu 5.doc