Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về “công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
Số ký hiệu văn bản Số 103-CV/UBKTTU ngày 06/4/2021
Ngày ban hành 06/04/2021
Ngày hiệu lực 06/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về “công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Duy Thắng
Tài liệu đính kèm 103. CV BC hd 13.doc
Đề cương.doc
Phụ lục tổng hợp.xls