Về việc tham gia ý kiến vào hướng dẫn thực hiện Quy địnhvà quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 230-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc tham gia ý kiến vào hướng dẫn thực hiện Quy địnhvà quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phúc
Tài liệu đính kèm CV 230 UBKTTU.signed.pdf
CV 545 TULC.PDF