Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 60-KH/TU ngày 22/9/2021
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày hiệu lực 22/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm KH 60 TU.PDF