Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 22-QĐ/TW
Ngày ban hành 28/07/2021
Ngày hiệu lực 28/07/2021
Trích yếu nội dung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Hình thức văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm BCHTW.QĐ.0022.2021 (1).pdf