Biểu mẫu thống kê dùng cho báo cáo 6 tháng, năm, nhiệm kỳ của UBKT các cấp
Số ký hiệu văn bản Biểu mẫu Thống kê
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung Biểu mẫu thống kê dùng cho báo cáo 6 tháng, năm, nhiệm kỳ của UBKT các cấp
Hình thức văn bản Biểu mẫu thống kê
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 22 Biểu mẫu thống kê dùng cho BC 6 tháng, năm, nhiệm kỳ.xlsx