Về việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2020 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản Số 1161-CV/UBKTTU, ngày 08/5/2020
Ngày ban hành 08/05/2020
Ngày hiệu lực 08/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2020 của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm Cv 1161 UBKTTU.signed.pdf
Bieu kem BC.xls
De cuong BC.doc