Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản Số 1264-CV/UBKTTU, ngày 30/7/2020
Ngày ban hành 30/07/2020
Ngày hiệu lực 30/07/2020
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm CV 1264 UBKTTU.signed.pdf
Phu luc thuc hien Quy dịnh 26.xls