Ban hành "Bộ Quy trình tiến hành nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng dùng cho ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh Lào Cai”.
Số ký hiệu văn bản Số 351 - QĐ/UBKTTU, ngày 31/3/2020
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 15/04/2020
Trích yếu nội dung Ban hành "Bộ Quy trình tiến hành nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng dùng cho ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh Lào Cai”.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Tăng Ngọc Phòng
Tài liệu đính kèm 351.Quyết định ban hành quy trình KT, GS.doc
Quy trình Kiểm tra, giám sát P1.doc
Quy trình Kiểm tra, giám sát P2.doc