Quyết định Phê duyệt Đề án Thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020
Số ký hiệu văn bản 249/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2017
Ngày hiệu lực 20/01/2017
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Đề án Thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 249 QĐ.pdf