Về việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương
Số ký hiệu văn bản Số 118-CV/UBKTTU, ngày 26/4/2021
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày hiệu lực 26/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Trần Văn Tỏ
Tài liệu đính kèm CV don doc BC QD 47, QĐ 102, QĐ 07.doc
Biểu báo cáo Quy định 47, 102, 07.xls
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO QUY ĐỊNH 47, 102, 07.doc