Công văn số 985-CV/UBKTTU, ngày 29/10/2019 của UBKT TỈnh ủy về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng năm 2019
Số ký hiệu văn bản 985-CV/UBKTTU
Ngày ban hành 29/10/2019
Ngày hiệu lực 29/10/2019
Trích yếu nội dung Công văn số 985-CV/UBKTTU, ngày 29/10/2019 của UBKT TỈnh ủy về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trự
Tài liệu đính kèm 985.rar