Huyện ủy Bát Xát tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm
Lượt xem: 153
 

Ngày 01/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát tổ chức Hội nghị lần thứ Mười, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, 13 dự án tạo quỹ đất, hoàn thành phê duyệt và công bố 07 đồ án quy hoạch chi tiết tại thị trấn và các xã. Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, giải quyết việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phát triển đảng viên, đến nay đã kết nạp được 209/303 đảng viên mới, đạt 69% kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo theo đúng chương trình, phù hợp với tình hình thực tiễn. Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025 và năm 2021; việc triển khai văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện kịp thời. Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy huyện và cơ sở kiểm tra, giám sát 76 cuộc với 115 tổ chức đảng và 207 đảng viên (đã kết luận 114/115 tổ chức đảng không có dấu hiệu vi phạm, còn 01 tổ chức Đảng chưa có kết luận). Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và y ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 91 cuộc với 93 tổ chức đảng và 899 đảng viên (đã kết luận 90/93 tổ chức đảng 899 đảng viên thực hiện tốt không có dấu hiệu vi phạm). Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện theo đúng quy định, chỉ đạo thi hành kỷ luật 21 đảng viên vi phạm trong đó khiển trách 18 đồng chí, cảnh cáo 01 đồng chí, khai trừ 02 đồng chí, nội dung vi phạm chủ yếu về quản lý đất đai, chính sách dân số và khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Tại hội nghị Đảng bộ huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo đó Huyện ủy Bát Xát đã xây dựng kế hoạch số 88-KH/HU ngày 30/9/2021 về tổ chức quán triệt triển khai Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hình kỷ luật Đảng, sao gửi Quy định số 22-QĐ/TW đến các tổ chức Đảng trực thuộc và tổng hợp những điểm mới của Quy định 22-QĐ/TW đăng tải trên phần mềm quản lý văn bản VNPT-IOFFICE gửi các đơn vị. Yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện quy định, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tổng hợp báo cáo kết quả trước ngày 25/10/2021.

Hội nghị cũng đã quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn Tỉnh Lào Cai...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bát Xát là địa phương có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp, đồi rừng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện chưa xây dựng được các mô hình có quy mô lớn, hầu hết là các mô hình nhỏ lẻ, chưa vươn tới được các thị trường tiêu thụ lớn. Do đó, huyện cần nghiên cứu kỹ, xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định phát triển nông nghiệp là trọng tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân; huy động sự tham gia của nhân dân vào thực hiện các mô hình có quy mô lớn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Rà soát lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không chạy theo thành tích. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng các công trình cơ bản. Tổ chức bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm tất cả vì cuộc sống của nhân dân và sự phát triển của địa phương.

Ảnh: Tặng giấy khen

Tại Hội nghị Huyện ủy Bát Xát đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TU ngày 7/6/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

KIm Dung - UBKT Huyện ủy Bát Xát
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 927
  • Trong tuần: 4,836
  • Tất cả: 306,889
Đăng nhập