Thành ủy Lào Cai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 130

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, nhất là các kết luận thanh tra, kiểm tra, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, để triển khai, thực hiện giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoàn thành vượt mức 19/22 mục tiêu Đại hội đề ra.

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thành ủy Lào Cai đã chủ động ban hành các chương trình hành động, đề án, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề, thông báo, kết luận phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trong từng thời điểm cụ thể. Việc thực hiện các kết luận kiểm tra của Tỉnh ủy được tiến hành nghiêm túc, có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra. Một số kết luận thanh tra đã được Thành ủy thường xuyên chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện. Các nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố cơ bản được giải quyết; các nội dung ngoài thẩm quyền được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố chủ động phối hợp các ngành của tỉnh tháo gỡ khó khăn, từng bước giải quyết. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 và từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến hết 6 tháng đầu năm 2021 Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện xong 122/193 nội dung chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đạt 63%), 9/23 kết luận thanh tra, tố cáo có liên quan đến UBND thành phố và các đơn vị trực thuộc (đạt 41%).

Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giúp thành phố phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2015 – 2020 và năm 2021, nhiều chỉ tiêu về đích sớm và vượt xa so với kế hoạch như: Lĩnh vực kinh tế, thu ngân sách nhà nước hng năm đều tăng cao và chiếm 1/3 của toàn tỉnh; sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều kết quả quan trọng, được Chính phủ công nhận hoàn thành nông thôn mới cấp huyện năm 2019; công tác quản lý đô thị, đền bù, hỗ trợ tái định cư được tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp cụ thể, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, làm thay đổi cơ bản diện mạo đô thị theo hướng ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và hiện đại; văn hóa -  xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, 100% trường học đều đạt chuẩn quốc gia; thông tin, tuyên truyền, văn nghệ thể thao được duy trì và có nhiều hoạt động phong phú; công tác chăm lo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giảm nghèo được quan tâm chú trọng, đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường; cải cách hành chính có nhiều đổi mới; kỷ luật, kỷ cương công vụ được chú trọng; công tác đối ngoại được duy trì, mở rộng; công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã được tuyên truyền, cụ thể hóa thành chương trình hành động, 06 đề án, 04 nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Để tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với thành phố Lào Cai với những nội dung đang thực hiện, chưa hoàn thành; Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trọng tâm là:

Chỉ đạo việc xem xét, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm theo các kiến nghị thanh tra, giải quyết tố cáo chưa được xem xét hoặc xử lý chưa đúng theo quy định. Đồng thời siết chặt công tác quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài chính. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tạo tính răn đe, phòng ngừa, hạn chế các vi phạm trên địa bàn thành phố, tạo tiền đề cho việc giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Lào Cai.

 Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội kết hợp chặt chẽ với phát huy nội lực của thành phố; tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; duy trì tốt mối quan hệ với các đơn vị liên quan; chủ động phối hợp giải quyết và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ ngay tại cơ sở; chủ động nắm bắt các chủ trương, chính sách mới; triển khai các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển. Quan tâm triển khai thực hiện các công trình thu hút đầu tư về thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí chưa được triển khai, các đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và công bố

  Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đảng và nhất là trong chính quyền các cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Phát huy kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tin tưởng rằng Thành ủy Lào Cai sẽ lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, xây dựng thành phố Lào Cai ngày càng đổi mới, phát triển.

Nguyễn Thị Hồng - UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 926
  • Trong tuần: 4,835
  • Tất cả: 306,888
Đăng nhập