• Ðảng bộ Công ty Apatít Việt Nam: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

    Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam (viết tắt là Công ty Apatít), được Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

  • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở Đảng bộ huyện Bát Xát

    Bằng sự nhất quán quan điểm chỉ đạo: Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Bát Xát đã đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, giành sự quan tâm đặc biệt và ưu tiên cho vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn và công tác xây dựng Đảng đã được trú trọng cả 3 mặt : Tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, qua đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên.

  1 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 331
  • Trong tuần: 2,109
  • Tất cả: 272,422
Đăng nhập